Tarieven

Wij houden van duidelijkheid. Daarom zijn we volledig transparant over onze tarieven die door de overheid zijn vastgesteld. In veel gevallen is vergoeding van deze kosten overigens mogelijk door een regeling inzake bijzondere bijstand. Bijvoorbeeld als je een minimuminkomen hebt of een uitkering krijgt.

Eén persoon

  Vergoeding (incl. BTW) Met problematische schulden
Intake € 628,75 € 628,75
Jaar € 1335,48 € 1728,24
Eindrekening en
verantwoording
€ 235,71  

Echtpaar / Samenwonend

  Vergoeding (incl. BTW) Eén partner met schulden Beide partners met schulden
Intake € 754,19 € 754,19 € 754,19
Jaar € 1602,65 € 1838,23 € 2073,94
Eindrekening en
verantwoording
€ 282,77    

Forfaitaire vergoedingen

  Vergoeding (incl. BTW)
Ontruiming € 392,77
PGB € 589,15
Verhuizing € 392,77
Verkoop woning € 392,77

* Van een twee persoonshuishouden is sprake als de persoon in kwestie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd of op andere wijze een economische eenheid vormen

* Indien het vermogen van de onder bewind gestelde vermogen meer bedraagt dan € 1.000.000, stelt de kantonrechter de jaarbeloning vast op 0,75% van dat vermogen

Vrijblijvend intakegesprek

Eén telefoontje is voldoende om een vrijblijvende intake af te spreken met een van onze medewerkers. Tijdens dit gesprek nemen we de financiële situatie met elkaar door. Vervolgens maken we een afspraak voor een huisbezoek.