Steeds meer Nederlanders met grote schulden

Nog ieder jaar stijgt het aantal Nederlanders met grote schulden. In 2011 waren er 76.000 mensen die bij instanties aanklopten met grote financiële problemen. Een paar jaar later was dit aantal al gestegen richting de 100.000.

Geldzorgen zorgen voor veel problemen

Niet alleen het aantal mensen dat zich bij instanties meldt stijgt, ook het gemiddelde bedrag van de schuld. Dit ligt rond de € 40.000. Een flink bedrag waar veel mensen niet zonder een gestructureerde aanpak vanaf komen. Het legt dan ook veel druk op gezins- en arbeidssituaties.

Vaak worden schuldsituaties uit schaamte niet kenbaar gemaakt aan de omgeving. Toch is het juist de omgeving die er veel aan kan doen. Bijvoorbeeld door te verwijzen naar bewindvoerders als ROBES. Wij helpen veel mensen er financieel weer bovenop. 

Vrijblijvend intakegesprek

Eén telefoontje is voldoende om een vrijblijvende intake af te spreken met een van onze medewerkers. Tijdens dit gesprek nemen we de financiële situatie met elkaar door. Vervolgens maken we een afspraak voor een huisbezoek.