Wat en waarom mentorschap

Wat is een professionele mentor, en waarom is die nodig? Niet iedereen is in staat om zelfstandig weloverwogen beslissingen te nemen over de praktische invulling van het dagelijks leven. Denk bijvoorbeeld aan mensen met een verstandelijke beperking, dementie, of vormen van autisme. Vanwege die beperkingen is men geen gelijkwaardige gesprekspartner voor een zorgverlener of voor een instantie die gaat over wonen en welzijn. Er is dan een aangewezen partij, een vertegenwoordiger of mentor, nodig om de belangen te behartigen. Iedereen heeft recht op een (wettelijke) vertegenwoordiger die beslissingen neemt juist daar waar iemand (gedeeltelijk) wilsonbekwaam is. 

Er is sprake van wilsonbekwaamheid wanneer iemand in bepaalde situaties niet in staat is om zelf verantwoorde beslissingen te nemen. Iemand die informatie over ziekte of een behandeling niet begrijpt en daardoor de gevolgen van een eventueel genomen besluit niet kan overzien is hier een goed voorbeeld van.

Vaak wordt een mentor in eerste instantie gezocht in de directe familiekring, maar dat lukt niet altijd. Daarom kent de Nederlandse wet de mogelijkheid om formeel een deskundige te benoemen tot mentor.